Over De Nieuwe Kleren van de Wolf

Veel belangrijke kennis is al in de organisatie aanwezig. Organisatieontwikkeling gaat vaak over het vormgeven van belangrijke en tegelijkertijd basale ideeën zoals afstemming, besluitvorming, feedback, inrichting, technologie en leren. De Nieuwe Kleren van de Wolf richt zich al sinds 2009 op het begeleiden op organisatieontwikkeling met behulp van de betrokkenen.


dr. René Brohm

René Brohm (1971), oprichter van De Nieuwe Kleren van de Wolf, is specialist in actieleren en handelingsonderzoek. Sinds 2001 heeft hij zich toegelegd op organisatiekunde, systeemdenken, sociale psychologie en etnografie.

Na een studie Informatica (1995, cum laude) promoveerde hij in 2005 op een proefschrift die de interactie tussen kennis en organiseren beschreef als een dynamiek tussen verschillende constellaties van kennis en macht.

Als universitair docent, kerndocent en lector heeft hij over een breed scala aan theorie lesgegeven, om steeds terug te komen bij het onderzoeken van sociale processen en organisatiedynamiek.

“Ik combineer diepgaande kennis op het gebied van veranderkunde met een decennialange ervaring in het faciliteren van teamontwikkeling en leren in groepen ten behoeve van duurzame verandering.”

Lees meer over René Brohm

Bart Leijenhorst MA

Na een sportopleiding heeft Bart Leijenhorst (1984) de overstap gemaakt naar social work: TBS, jeugd-gevangenis, GGZ en forensische verslavingszorg. Hij heeft zich ontwikkeld als trainer, zowel op de werkvloer als in het onderwijs (HBO Social Work). Hierdoor kon Bart praktijk en theorie aan elkaar verbinden, waardoor zowel de lessen als het werk in de praktijk boeiender werden. 

Hij ontwikkelde zich als supervisor, teamcoach en organisatiebegeleider en behaalde de Master Human and Organizational Behavior aan de Hogeschool Rotterdam. Enkele jaren geleden maakte hij de overstap naar de forensische verslavingszorg.

Bart begeleidt teams en professionals en onderzoekt met hen de complexe vraagstukken waar zij mee te maken hebben in het vormgeven van samenwerking. Rode draad hierin is leren en ontwikkelen, het zoeken naar eigen verantwoordelijkheid, het betreden van de complexiteit en het plaatsen van het vraagstuk in zijn context. 

“In mijn vorm van begeleiden blijf ik uit de differentiatie als van totaal verschillend en blijf ik uit de symbiose weg als van helemaal gelijk, maar weet ik een ruimte te creëren waarin we anders kunnen zijn met elkaar. Door verschillen de ruimte te geven, ontstaan de overeenkomsten.”

Lees meer over Bart Leijenhorst

Maritza Fellinger MA

Nieuwsgierigheid drijft Maritza Fellinger (1968) al haar hele leven. Dat heeft ervoor gezorgd dat zij in veel verschillende branches, zowel profit als in de non-profit, heeft gewerkt. Vanaf 2006 vult zij o.a. als zelfstandig trainer, coach en begeleider haar gereedschapskist om organisaties bij te staan met ontwikkel, leer en verandervraagstukken. Maritza gelooft in een leven lang leren en behaalde in 2018 een master organisatie coaching. Zij stelt in haar interventies confronterende en vertragende vragen. Maar ze vraagt zich vooral af waarom organisaties deze vragen zelf niet stellen.

“Ik nodig uit om vanuit verschillen perspectieven naar een vraagstuk te kijken. Samenwerken in co-creatie. Alle betrokkenen van de organisatie, koppen bij elkaar. Een goed idee komt zelden alleen tot stand. Dat levert uiteindelijk een gedeeld beeld op, wat als basis kan dienen voor een gezamenlijke aanpak of tijdelijk werkbare oplossing. Er is niet één waarheid, er is geen goed of fout. Er is anders. Als je ervaart dat het loslaten van je eigen patroon tot verrassende nieuwe inzichten kan leiden, dan ben je wellicht bereidt dit vaker te proberen.”

Lees meer over Maritza Fellinger

Paula Visser MA

Met 20 jaar basisonderwijs in haar achterzak, als leidinggevende en leerkracht, werkt Paula Visser nu als zelfstandig begeleidingskundige in haar bedrijf Paula Visser Werkt! Mensen, teams en organisaties tot ontwikkeling brengen, vindt zij het mooiste dat bestaat.

De tijd waarin we leven, vraagt om levenslang leren en wendbaar, flexibel en adaptief handelen. Dit vergt veel van teams en individuen. Paula’s managementervaring en kennis over leren en motiveren neemt zij mee om teams te coachen en in beweging te brengen. Zij is hierin een integere, betrouwbare, consciëntieuze en optimistische partner, die analytisch kan denken.
Om échte beweging te krijgen, stimuleert zij mensen eigenaar te zijn (en blijven) van hun eigen ontwikkeling.

Lees meer over Paula Visser

“Mijn missie is mensen, teams en organisaties duurzaam in ontwikkeling te houden in hun werk. Zo duurzaam dat de ontwikkeling doorgaat, ook zonder mijn ondersteuning.
Door de tijd te nemen te reflecteren op ervaringen, maken we samen een verbinding tussen denken, handelen en voelen. We onderzoeken je/jullie ervaringen. En vervolgens bedenk je, met mij als vraagbaak, vangnet én spiegel, wat je gaat doen.”


Toon Snelder MA

Na een aantal jaren als tropisch landbouwkundige te hebben gewerkt in Sri Lanka is hij in de zorg t.w. verslavingszorg, TBS zorg en zorg aan sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten, gaan werken. Via arbeidstherapeut, sociotherapeut en leidinggevende heeft hij zich ontwikkeld tot supervisor, coach en begeleidingskundige. Hij is gericht op eigenaarschap, op samenwerken, en het voortdurend blijven onderzoeken en vormgeven van samenwerken.

“Het leven is bewegen voor mij, bewegen van lichaam én van geest.
Ik geef met enorm veel plezier supervisie en coaching aan individuen en aan teams. Veranderen, aanpassen, leren en kijken hoe je dit samen kunt doen en er ook nog uitdaging en plezier aan kunt beleven, is mijn passie.”

Lees meer over Toon Snelder

Arno Tazelaar MA

Arno Tazelaar (1970) is iemand die door omwegen in zijn levensloop een rijkdom aan ervaringen heeft opgedaan en hierdoor een creatief denker is geworden. Als sociaal werker en als leidinggevende bij een multi-cultureel adviesburo, bedacht hij nieuwe projecten rondom arbeid, integratie en jeugdhulpverlening, die het verschil maakten voor mens en samenleving. Dit maatschappelijk engagement heeft hij sinds 2001 vertaald naar het begeleiden van personeel in zijn werk als trainer en coach.
Momenteel is Arno werkzaam als supervisor aan de Hoge School van Arnhem en Nijmegen en als ZZP’er voor diverse opdrachtgevers.

“Verandering is voor mij niet een voorbedacht plan maken dat je als een chocoladesausje over een ijstaart gooit en hoopt dat er onderin ook een druppeltje terecht komt… Ik geloof in de kracht van relaties bij organisatieverandering. Elkaar begrijpen, waardoor er perspectiefwisselingen mogelijk worden. Ik begeleid diagonaal in een organisatie, zodat er gemeenschappelijke taal en doelen worden ontwikkeld. Dit zorgt er vaak voor, dat wat herhaald werd, niet herhaald maar bevrijd wordt.”

Leer meer over Arno Tazelaar

Voorwaarden

De Nieuwe Kleren van de Wolf wil bijdragen aan kennis over het Nederlandse bedrijfsleven. De begeleiding van een organisatie levert vaak kennis op die van maatschappelijk belang is. In overleg met u kunnen we een publicatie schrijven om een vraagstuk te belichten die voor meer organisaties speelt. Afhankelijk van uw wensen kunnen we de publicatie anonimiseren en niet traceerbaar maken naar uw organisatie. We houden ons aan de gedragscode voor praktijkgerichtonderzoek opgesteld door Vereniging van Hogescholen.

Algemene Voorwaarden (download)

Privacy statement (download)

Gedragscode Onderzoek