Organisatieverandering & Onderzoeksbegeleiding

In de beroemde vertelling “De Nieuwe Kleren van de Keizer” vormt de uitspraak

“De keizer heeft geen kleren aan”

het omslagmoment, waarin een gezamenlijk inzicht ontstaat.

Onderzoeken en veranderen gaan samen in onze aanpak. Dat is zowel vanuit een kritische houding als vanuit een waarderende houding. Een kritische houding gaat over het doorsnijden van grote verhalen om ruimte te maken voor nieuwe inzichten over bestaande verhoudingen en terugkerende situaties. Waarderen gaat over de bestaande inzichten te expliciteren, wensen te verbeelden en sluimerende krachten aan te wenden.

De Nieuwe Kleren van de Wolf gaat over de combinatie van onderzoeken, leren en veranderen. Vanuit dat idee bieden we begeleiding op organisatieverandering aan, waarbij de focus ligt op het versterken van de lerende organisatie. Daarnaast bieden we onderzoeksbegeleiding aan voor professionals, managers en bestuurders.

“Wolf in schaapskleren”

Veel terugkerend gedoe in een organisatie is te begrijpen als een wolf in schaapskleren. Mensen werken vaak vanuit goede intenties aan problemen (schaapskleren) die dan toch leiden tot ongewenste uitkomsten (de wolf). Dat komt vaak omdat de grote organisatievraagstukken niet overzichtelijk zijn, of zelfs te doorgronden. Ze zijn niet op te lossen, of zelfs maar te definiëren. Wat we wel kunnen doen is deze vraagstukken hanteerbaar te houden door het goede midden te vinden.

Goed organiseren zoekt een dynamische balans tussen centraliseren en decentraliseren. Goed veranderen beweegt tussen vastzitten in tradities en meegesleurd worden in de waan van de dag. Goed leiderschap is een creatief midden zoeken tussen heersen en overlaten.


Door dat midden te zoeken leren we over de omstandigheden en over onszelf, worden we alert op de kleine aanwijzingen en ontwikkelen we een interpretatief kader om die aanwijzingen te duiden, oefenen we ons in het handelen vanuit de kennis van methoden en door een aanscherping van timing.

De Oude Grieken noemden dit Praktische Wijsheid. Dat is wat wij op het spel willen zetten: de ontwikkeling van praktische wijsheid in de context van organisaties.

Als dit een manier van spreken en denken is die je aanspreekt kijk dan eens bij de diensten waarin we dit vorm geven, bij de publicaties waar deze ideeën zijn uitgewerkt en neem contact op wanneer je denkt dat er mogelijkheden zijn tot samenwerking. Of neem contact op:


Cliënten

Een selectie van organisaties met wie DNKW werkt en heeft gewerkt):

 • Bouwinvest: management coaching)
 • Brancheorganisatie voor kindertherapeuten Netherlands (N.V.K.T): ontwikkeling organisatie-identiteit
 • COA – Centraal Orgaan opvang Asielzoekers: actieleren
 • Contour de Twern workshops netwerkontwikkeling
 • Dienst Justitiële Inrichtingen: actieleren en normatieve professionaliteit in management team)
 • Haagse Hogeschool: professionaliseringstraject
 • HALT (management coaching)
 • Hogeschool Rotterdam: curriculum-ontwikkeling
 • Hogeschool Utrecht: curriculum-ontwikkeling en actieonderzoek
 • Hogeschool van Amsterdam: teamcoaching op zelfsturing
 • Kinderpostzegel: management coaching
 • Kwadrant Groep: actieleren in de context van zelfsturing, meerdere locaties
 • Nationale Politie: management coaching
 • Siennax: teamcoaching
 • SPIRIT Amsterdam: management coaching
 • Veluwse Onderwijsgroep: actieleren