Verandering van binnenuit

De Nieuwe Kleren van de Wolf biedt organisatie-advies, begeleiding in teamontwikkeling en versterking van de lerende organisatie. Je vindt kennis, vaardigheden en vooral levenskunst bij ons bureau.
In onze begeleiding bepalen de mensen in je organisatie het tempo naar een volgende stap. In onze visie gaat ontwikkeling van belangrijke inzichten met betrokkenen in de organisatie ten dienste van duurzame verandering.

Heldere, expliciete begeleiding

Voor professionals, managers en bestuurders bieden wij vier vormen van begeleiding.

De aanvliegroute is die van verbinding en participatie. Met elkaar geven we de organisatie vorm. Vandaar dat we de metafoor van de zwerm centraal stellen. Een zwerm biedt door de losse samenhang mogelijkheden die individuele leden niet hebben, een snelle dynamiek door terugkerende afstemming en een vorm van intelligentie

Ontmoeten in de zwerm

In één of twee dagen nemen we een team of afdeling op touw in een waarderend onderzoek naar de onderlinge relaties, afhankelijkheden, doelen of visie. Het biedt daarmee een alternatief voor de heidag, het geeft een fijne start voor een nieuw team, of het helpt een nieuwe teamleider in positie te komen. Doordat deelnemers ervaren dat zij centraal staan en dat hun ideeën en initiatieven tellen, is dit het event waar mensen zin ervaren. Zin in het werk door samenwerken staat hier centraal.

Hier lees je meer over ontmoeten.

Onderzoek door een zwerm

In een zwermonderzoek brengen wij in een dag de patronen binnen je organisatie in beeld. Op dezelfde dag geven we handvatten om direct mee aan de slag te gaan. Dit doen we vanuit een systemisch perspectief. Het gaat dak om te begrijpen hoe het systeem waar we in zitten ongewenste gevolgen heeft en hoe we daar iets aan kunnen doen.
Hier lees je meer over onderzoeken.

Samenwerken in de Zwerm

In dit onderdeel begeleiden we de onderlinge samenhang binnen een team, een afdeling of een kleine organisatie. We helpen verwachtingen naar elkaar uit te spreken door een veilige omgeving te creëren. We maken conflicten productief door deze door te werken naar heldere condities voor samenwerking of grenzen aan samenwerking expliciet te maken. Nadat we de samenwerking in de basis op orde hebben, kunnen we verder gaan naar het ontwikkelen van flow in het werk, synergie in de samenwerking en collectieve intelligentie.
Hier lees je meer over samenwerken.

Samenwerken tussen Zwermen

In dit onderdeel versterken we de lerende organisatie. We oefenen met kennisdeling tussen teams en afdelingen. We helpen besluitvorming en kwaliteitsmanagement te verbinden aan feedbackprocessen. De voorwaarde hierbij is verspreid en dienend leiderschap. We begeleiden op passende vormen hiervan.
Hier lees je meer over ecologie.