Verandering van binnenuit

De Nieuwe Kleren van de Wolf biedt organisatie-advies, begeleiding in teamontwikkeling en versterking van de lerende organisatie. Je vindt kennis, vaardigheden en vooral levenskunst bij ons bureau.
In onze begeleiding bepalen de mensen in je organisatie het tempo naar een volgende stap. In onze visie gaat ontwikkeling van belangrijke inzichten met betrokkenen in de organisatie ten dienste van duurzame verandering.

Heldere, expliciete begeleiding

Voor professionals, managers en bestuurders bieden wij 3 manieren voor begeleiding.

Zwermonderzoek

In een zwermonderzoek brengen wij in een dag de patronen binnen je organisatie in beeld. Op dezelfde dag geven we handvatten om direct mee aan de slag te gaan.
Hier lees je meer over zwermonderzoek.

Zwermintelligentie

In de zwermvorming begeleiden we de onderlinge samenhang op meerdere niveaus in de organisatie. De verbindingen tussen verschillende teams, en het informele netwerk in de organisatie. We helpen in het scheppen van de voorwaarden, zodat je teams of je organisatie meer daadkracht krijgt. De zwermvorming kan volgen op het zwermonderzoek.
Hier lees je meer over zwermintelligentie

Zwermsynergie

In zwermintelligentie versterken we de lerende organisatie. We oefenen met kennisdeling tussen teams en afdelingen. We helpen besluitvorming en kwaliteitsmanagement te verbinden aan feedbackprocessen. De voorwaarde hierbij is verspreid en dienend leiderschap. We begeleiden op passende vormen hiervan.
Hier lees je meer over zwermsynergie.