Waar we voor staan

In de beroemde vertelling “De Nieuwe Kleren van de Keizer” vormt de uitspraak 

“De keizer heeft geen kleren aan”

het omslagmoment, waarin een gezamenlijk inzicht ontstaat. Wij van De Nieuwe Kleren van de Wolf bieden begeleiding op organisatieverandering aan, waarbij de focus ligt op het versterken van de lerende organisatie. In onze aanpak gaat onderzoeken en veranderen samen. Dat is zowel vanuit een kritische als een waarderende houding.

Een kritische houding gaat over grote verhalen. Die prikken we door en maken zo ruimte voor nieuwe inzichten over bestaande verhoudingen en terugkerende situaties.
De waarderende houding richt zich op expliciet maken van bestaande inzichten, verbeelden van wensen en gebruiken van sluimerende krachten.

“Wolf in schaapskleren”

Veel terugkerend gedoe in een organisatie is te bekijken als een wolf in schaapskleren. Mensen werken vaak vanuit goede intenties aan problemen (schaapskleren) die leiden tot ongewenste uitkomsten (de wolf).

Vaak komt dat doordat grote organisatievraagstukken niet overzichtelijk zijn, of ondoorgrondelijk zijn. Ze zijn niet op te lossen. Wij helpen deze vraagstukken hanteerbaar te houden door het goede midden te vinden. 

Goed organiseren zoekt een dynamische balans tussen centraliseren en decentraliseren. Goed veranderen beweegt tussen vastzitten in tradities en meegesleurd worden in de waan van de dag. Goed leiderschap is een creatief midden zoeken tussen heersen en overlaten. 

Door dat midden te zoeken leren we over de omstandigheden en over onszelf, worden we alert op de kleine aanwijzingen en ontwikkelen we een interpretatief kader om die aanwijzingen te duiden, oefenen we ons in het handelen vanuit de kennis van methoden en door een aanscherping van timing.

De Oude Grieken noemden dit Praktische Wijsheid. Dat is wat wij op het spel willen zetten: de ontwikkeling van praktische wijsheid in de context van organisaties.

Als dit een manier van spreken en denken is die je aanspreekt kijk dan eens bij de diensten waarin we dit vorm geven, bij de publicaties waar deze ideeën zijn uitgewerkt en neem contact op wanneer je denkt dat er mogelijkheden zijn tot samenwerking.