Samenwerken aan een Ecologie

Wist je dat wolven kunnen samenwerken met raven? Uit onderzoek blijkt dat raven wolven volgen, wetende dat er regelmatig verse kadavers achterblijven na een geslaagde jacht. Het is ook bekend dat raven wolven kunnen roepen naar de prooi. Nadat de wolven zich hebben volgegeten is het daarna de beurt aan de raven.

Een goedlopende organisatie begrijpen we graag als een ecosysteem. Daarmee grijpen we terug op de oorspronkelijke betekenis van organisatie – een organisch geheel. In een kennisintensieve of middelgrote organisatie, of een organisatie netwerk kun je al snel spreken van meerdere zwermen. Zo zien wij professionals, stafafdelingen, managementteams allemaal als zwermen.

De kunst is die zwermen in een synergie te krijgen. Dat is waar dit aanbod voor is.
Samenwerken aan een ecologie is om:

 • Tussen teams en groepen samenwerking te versterken waardoor organisatiecompetenties kunnen groeien of netwerken vitaal kunnen worden.
 • Binnen teams en groepen samenhang te verstevigen in antwoord op de nieuwe vragen van de omgeving.
 • Besluitvorming en kwaliteitsmanagement te verbinden aan feedbackprocessen.
 • Ontwikkeling van Leiderschap in de organisatie (distributed leadership, servant leadership)

Waar je iets mee wilt

 • Merk je dat er binnen jouw organisatie veel verzuim is en wil je daar iets aan doen?
 • Merk je dat het vertrouwen tussen collega’s onderling of tussen management en werkvloer onder druk staat? Wil je inzicht krijgen in de onderstroom?
 • Zie je dat medewerkers (en wellicht jijzelf) conflictvermijdend gedrag vertonen? Hoor je veel wandelgangenpraat en zijn de officiële vergaderingen zielloos?
 • Leiden onderlinge verschillen tot weinig synergie en te vaak tot conflicten?

Wat krijg je?

Voor een duurzame ontwikkeling creëren we een lerende omgeving waarin we met elkaar vuistregels voor samenwerking tussen zwermen opstellen. Daarnaast staan we stil bij het aanwenden en ontwikkelen van de eigen kracht van elke zwerm.

Synergie

We starten met een aantal kleine sessies waarin samenwerkingsexperimenten centraal staan. Hiermee maken we de onderlinge afhankelijkheid tussen de zwermen bespreekbaar. Mogelijkheden en hindernissen komen aan bod, waardoor duidelijk wordt hoe de samenwerking (nog) beter kan.

Eigenheid

Parallel aan de samenwerkingsexperimenten organiseren we sessies om de kracht en eigenheid van elke zwerm te ontwikkelen. Het idee is dat een krachtige identiteit van elke zwerm voorwaarde is tot samenwerking tussen zwermen.

Onderzoek

We houden oog voor de allianties die binnen je organisatie en in de context van jullie werkveld gangbaar zijn. We bevragen betrokkenen daarover en laten je weten wat de effecten ervan zijn. Kortom, we verduidelijken de complexiteit, zonder dat wij daarop een pasklaar antwoord hebben. Samen onderzoeken we hoe jullie daar in jullie context mee om kunnen gaan.

Van wolven naar raven

Naarmate de tijd vordert, verandert onze rol van een roedel wolven naar een vlucht raven, de natuurlijke samenwerkingspartners van wolven. We wijzen jullie op de patronen in de samenwerkingen, jagen beweging aan en voegen spel toe. Net zoals raven in de natuur ook doen bij wolven.

Anders gezegd: Leidinggevenden leren zwermsynergie te faciliteren en te verankeren in de organisatie. Het mooie is dat deze kennis vaak niet te kopiëren is en daarmee kan de organisatie de strategische positie flink versterken.

Resultaat

 • Een meerstemmig, meervoudig en meerlagig beeld van de samenwerking binnen een organisatie.
 • Er ontstaat begrip ontstaat tussen de verschillende rollen binnen de organisatie.
 • Organisatieontwikkeling van de Nieuwe Kleren van de Wolf creëert beweging en geeft daardoor hernieuwde energie en flow.