Ontmoeten als een Zwerm

Als je in een kort tijdsbestek van één of twee dagen wil werken aan de synergie, de visie of de identiteit van je team, afdeling of organisatie dan hebben we een breed aanbod.

Waar je iets mee wilt

  • We zijn een nieuw team en we willen een goede start.
  • We zijn elkaar enigszins uit het oog verloren.
  • We kunnen nog wat meer, maar we weten nog niet wat.
  • We zijn goed bezig en we willen nog beter worden.
  • We willen ons succes vieren.

Ontmoeten gaat over het verbreden, versterken en verdiepen van werkrelaties. Het geeft prachtig vorm aan een heidag met een niet mis te verstane doorwerking op de werkvloer. Ontmoeten als een zwerm kan ook ingezet worden als de start of herstart van een nieuw team. Denk dan bijvoorbeeld aan een wisseling van meerdere leden, een nieuwe teamleider, of een nieuw begin vinden na een ‘valse start’.

Voorbeelden

Met de afdeling gaan we voor een dag visievorming de hei op. Om te zorgen voor een levende visie vragen we professionals te reflecteren op wat zij de kern van het bedrijf vinden. In tweetallen wandelen mensen op een schitterende locatie. Druk pratend komt er van alles op tafel. In allerlei speelse vormen komt er een oogst. De kunstenaar van De Nieuwe Kleren van de Wolf is aanwezig en maakt een serie impressies van de opbrengst. De daarop volgende weken worden mensen steeds herinnerd aan de opbrengsten. In de hal hangt immers een nieuw kunstwerk.

In het team gaan we met elkaar onderzoeken wat we nog meer voor moois zouden kunnen. Dat vraagt om elkaar op nieuwe manieren te ontmoeten. Onder leiding van de teamcoach onderzoeken wat we in onze samenwerking waarderen. We bespreken hoe zeer we denken dat we verschillen. En dan komt die pijnlijke vraag: welk deel van onszelf laten we thuis, omdat we denken dat daar geen behoefte aan is op het werk? Zo ontdekken we hoeveel onvermoed talent en verlangen er nog ligt.

In het museum lopen we met elkaar rond in viertallen. Van te voren heeft ieder een instructie van de teamcoach gehad om een kunstwerk uit te zoeken dat past bij een persoonlijke kwestie in het werk. In dialoog bevragen we elkaar. De oprechte aandacht voor elkaar is zelf al een opbrengst. Elke groep maakt op basis van die gesprekken een gedeeld verhaal over hun plek in de organisatie. Ook deze wisselen we uit. Hoe bijzonder: we beginnen vanuit ons eigen perspectief en we komen thuis vol met beelden en inspiratie hoe we verder kunnen.

Wat krijg je?

In ontmoeten als een zwerm worden alle leden uitgenodigd op veel verschillende wijzen om te zwermen. Om nieuwe verbindingen te maken, nieuwe aspecten van elkaar te ontdekken en waarderend-kritisch de organisatie met elkaar vorm te geven.

Werkwijze

In de intake vragen we meerdere mensen te vertellen waar ze nu staan en wat ze zouden willen met een vervolg. Het zwermen wordt daarop ingericht en bestaat uit een aantal activiteiten die mensen uitnodigen zelf een eigenzinnige bijdrage te geven. Het principe is serious play: via ludieke ontmoetingen komen we tot serieuze inzichten die het fundament versterken voor het alledaagse werk.