Onderzoeken door een Zwerm

Een zwermonderzoek helpt een organisatie of netwerk in één dag inzicht te krijgen in de zaken die spelen in de onderstroom. Geen ingewikkelde rapporten, of vervelende vragenlijsten, maar een serie van goed geregisseerde gesprekken.

Waar je iets mee wilt

  • Er is veel verloop onder je personeel.
  • In je organisatie heb je veel verzuim.
  • In een organisatie-ontwikkeling loop je op tegen onzichtbare muren.
  • De waan van de dag is te vaak leidend en bezieling is ver te zoeken.

Zwermonderzoek is een snel en handig middel om grip te krijgen op de belangrijkste oorzaken.

Voorbeelden

Er is een company event georganiseerd om successen te vieren, om een nieuw begin te maken, of om een nieuwe koers uit te zetten. Je wilt dat dit event wordt herinnerd als een belangrijk moment van co-creatie.

Zwermonderzoek helpt je de nieuwe ideeën van dat moment te oogsten.

– – –

Er is een kwantitatief onderzoek geweest, met belangrijke bevindingen. De aanbevelingen zijn algemeen, dus je vraagt je af welke passende stappen je nu kunt zetten.

Zwermonderzoek helpt je het verhaal achter de cijfers naar boven te halen. Het gesprek gaat direct over een zinvol vervolg.

– – –

Er is een ontwikkeling gaande en je wilt verkennen of en hoe je daarop wilt inspelen met je organisatie?

Zwermonderzoek helpt je de ideeën vanuit alle lagen uit de organisatie te verzamelen. En meer: het helpt vaak betrokkenen te enthousiasmeren!

Wat krijg je?

In het zwermonderzoek waaieren we als een roedel wolven uit op jacht naar wildgroei in organisatiepatronen. We zwemmen in de informele onderstroom om aan te voelen waar de organisatiedynamiek blokkeert. We graven naar wortelstelsels in de culturele humuslaag om te ervaren waar deze verstikkend werken. Tegelijkertijd gebeurt ook het omgekeerde: we vinden krachtbronnen; plaatsen die versterken, verbinden en vitaliseren.

Inzichten opdoen

Patronen die zich herhalen in de organisatie onderzoeken we. We benoemen de paradoxen die daarbij horen. Deze zien wij als een wolf in schaapskleren. Die wolf leren we samen kennen en we proberen zijn kracht te benutten.

Na alle gesprekken geven we de inzichten terug aan de betrokkenen. Hierdoor is iedereen bewust van belangrijke vraagstukken. Dat vormt het begin van een draagvlak om daar iets mee te doen.

Evaluatie en advies

We kijken niet naar hoe iets verkeerd ging. In plaats daarvan laten we de onbedoelde effecten zien van het dagelijks handelen. Dat betekent ten eerste dat we een terugkoppeling doen aan de mensen die we gesproken hebben, hun collega’s en leidinggevenden. Aanvullend raden we benen-op-tafel-gesprekken met leidinggevenden aan. Hiermee kun je organisatorische consequenties verkennen.

Dankzij deze samenhang van kritiek en waardering kunnen onze klantorganisaties belangrijke volgende stappen zetten.

Download hier de folder over Zwermonderzoek (pdf, 2,5 MB).