Samenwerken als een Zwerm

Goedlopende teams vergelijken we graag met een zwerm. Spreeuwen houden elkaar bijvoorbeeld voortdurend in het oog als ze in een zwerm vliegen. Ze houden een minimale onderlinge afstand in acht maar zorgen ook dat ze binnen de zwerm blijven.
Op dezelfde (impliciete) manier werken collega’s samen. Er moet een idee zijn wat het betekent om samen te werken; zoals de spreeuwen die binnen een zwerm blijven. Daarnaast is het vinden van afstemming door kleine signalen uit te wisselen en daar alert op te leren zijn; net als de spreeuwen die elkaar in het oog houden.

Dit deel is gericht op afstemming, besluitvorming en collectieve daadkracht voor jou en je team of afdeling. De begeleiding gaat hier over het uitspreken van impliciete spelregels voor samenwerking, verwachtingen op elkaar afstemmen, een veilige omgeving creëren om conflicten productief te maken. Nadat de basis voor samenwerken op orde is, kunnen we verder. Synergie, flow, collectieve intelligentie, het zijn allemaal termen die op het plezier wijzen van een diepgaande samenwerking. Daar komt ook empowerment bij. De mogelijkheid om met elkaar zaken te bereiken die alleen nooit mogelijk waren.

Waar je iets mee wilt

 • Het team staat er, maar er mist nog iets.
 • Je zoekt naar mogelijkheden om meer energie uit het team te halen.
 • Je maakt afspraken, maar op een onverklaarbare wijze worden die niet nagekomen.
 • Teamleden vergeten belangrijke gesprekken en je hebt het idee dat je te vaak weer opnieuw moet beginnen.
 • Het team wordt overvraagd door de organisatie of stopt wel erg veel tijd in cliënten.
 • Het aansturen op SMART-afspraken levert niet helemaal op wat je had gehoopt.

Wat krijg je?

Het begint bij de basisvragen: Wie zijn jullie? Wat zijn jullie verschillen? Wat zijn jullie waarden? En hoe werk je met ieders mogelijkheden en beperkingen om betrouwbare resultaten op te leveren?
Vanuit deze basisvragen onderzoeken we met elkaar waar de knelpunten liggen. We bepalen hoe zich dat verhoudt tot de context waarin je je begeeft. Welke verschillende perspectieven hierbij een rol spelen, die de complexiteit vergroten. En waar zich ruimte bevindt om jullie eigen koers te bepalen. Uiteraard besteden we daarbij aandacht aan ieders drijfveren om in de organisatie te werken.

Zodra duidelijk is waar het team in de context staat, begeleiden wij jullie naar de gewenste situatie. Op een manier waardoor jullie zelfstandig in staat zijn deze koers vast te houden. Jullie eigen handelen, denken en beslissen staan hierbij continu centraal.

Dit levert het volgende op:

 • Jullie, de teamleden, weten welke taken belangrijk zijn voor de organisatie als geheel. Jullie zijn in staat deze onderling goed te verdelen en uit te voeren.
 • Jullie bespreken het werk op professionele wijze.
 • Er is aandacht voor ieders zienswijze, waarmee je het team en de organisatie verrijkt.
 • Iedereen doet het werk met plezier en daadkracht.
 • Jullie ervaren flow in je werk.

Herkenbaar?

Zelfsturende teams, resultaatverantwoordelijke teams en zelforganisatie zijn manieren die het werk leuker kunnen maken. Ze maken een organisatie dynamischer. Zo kun je met elkaar beter inspelen op het steeds complexer wordende beroep dat de maatschappij op je doet.

Het valt of staat echter met de afstemming tussen team en leidinggevenden. Binnen welke kaders je zelf keuzes mag maken. En waar je je moet conformeren aan het grotere geheel. Er is duidelijkheid nodig hierover. Wil je aan de slag met Zwermvorming, zorg dan voor goede afspraken in de organisatie hierover.

Download hier de folder over Zwermintelligentie (pfd, 2,7 MB).