Wie wij zijn

Net als ieder ander is ook elk van de begeleiders uniek. Door ieders eigen kennis en ervaring brengt elk van hen andere perspectieven in, die het gesprek in teams blijven(d) verrijken.

Het team van De Nieuwe Kleren van de Wolf bestaat uit René Brohm, Arno Tazelaar, Bart Leijenhorst, Paula Visser, Mareille Boor en Toon Snelder.

Kijk hier voor een overzicht van organisaties met wie De Nieuwe Kleren van de Wolf werkt en heeft gewerkt.

Dr. René Brohm

René Brohm (1971), oprichter van De Nieuwe Kleren van de Wolf, is specialist in actieleren en handelingsonderzoek. Sinds 2001 heeft hij zich toegelegd op organisatiekunde, systeemdenken, sociale psychologie en etnografie.

Na een studie Informatica (1995, cum laude) promoveerde hij in 2005 op een proefschrift die de interactie tussen kennis en organiseren beschreef als een dynamiek tussen verschillende constellaties van kennis en macht.

Als universitair docent, kerndocent en lector heeft hij over een breed scala aan theorie lesgegeven, om steeds terug te komen bij het onderzoeken van sociale processen en organisatiedynamiek.

“Ik combineer diepgaande kennis op het gebied van veranderkunde met een decennialange ervaring in het faciliteren van teamontwikkeling en leren in groepen ten behoeve van duurzame verandering.”

Arno Tazelaar MA

Arno Tazelaar (1970) is iemand die door omwegen in zijn levensloop een rijkdom aan ervaringen heeft opgedaan en hierdoor een creatief denker is geworden. Als sociaal werker en leidinggevende bij een multi-cultureel adviesbureau, bedacht hij nieuwe projecten rondom arbeid, integratie en jeugdhulpverlening, die het verschil maakten voor mens en samenleving. Dit maatschappelijk engagement heeft hij vertaald naar het begeleiden van personeel in zijn werk als trainer en coach. Op het moment werkt Arno als supervisor aan de Hoge School van Arnhem en Nijmegen en als zzp’er.

“Verandering is voor mij geen voorbedacht plan. Ik geloof in de kracht van relaties bij organisatieverandering. Elkaar begrijpen, waardoor er perspectiefwisselingen mogelijk worden. Ik begeleid diagonaal in een organisatie, zodat er gemeenschappelijke taal en doelen worden ontwikkeld. Dit zorgt er vaak voor, dat wat herhaald werd, niet herhaald maar bevrijd wordt.”

Bart Leijenhorst MA

Na een sportopleiding stapte Bart Leijenhorst (1984) over naar sociaal werk: TBS, jeugdgevangenis, GGZ en forensische verslavingszorg. Hij heeft zich ontwikkeld als trainer, zowel op de werkvloer als in het onderwijs. Hij verdiepte zich in methodiek, volgde trainingen als agressie replacement en competentievergroting en ontwikkelde zich als trainer.

Sinds enkele jaren begeleidt Bart teams en professionals en onderzoek met hen de complexe vraagstukken waar zij mee te maken hebben in het vormgeven van samenwerking.
Sinds 2019 is hij aangesloten bij De Nieuwe Kleren van de Wolf.

“De rode draad voor mij in de verschillende begeleidingsvormen is het zoeken naar verantwoordelijkheid, leren en ontwikkelen, het betreden van de complexiteit en het plaatsen van het vraagstuk in zijn context.
In mijn vorm van begeleiden creëer ik een ruimte waarin we anders kunnen zijn met elkaar. Door verschillen de ruimte te geven, ontstaan de overeenkomsten.”

Paula Visser MA

Paula heeft 20 jaar basisonderwijs in haar achterzak, als leidinggevende en leerkracht. De tijd waarin we leven, vraagt om levenslang leren en wendbaar, flexibel en adaptief handelen. Dit vergt veel van teams en individuen. Paula’s managementervaring en kennis over leren en motiveren neemt zij mee om teams te coachen en in beweging te brengen. Zij is hierin een integere, betrouwbare, consciëntieuze en optimistische partner, die analytisch kan denken.

“Mensen, teams en organisaties tot ontwikkeling brengen, vind ik het mooiste dat bestaat. Ik streef ernaar duurzame ontwikkeling in organisaties in gang te zetten. Ontwikkeling die ook doorgaat als ik er niet (meer) bij ben.
Daarvoor stel ik kritische vragen, daag je uit tot ander gedrag en help je dat gedrag concreet te maken. Ik neem geregeld de positie in van de ander, waarmee ik je vanuit een ander perspectief naar de situatie laat kijken.”

Mareille Boor MA

Na 18 jaar ervaring in de jeugdbescherming en het Advies en Meldpunt kindermishandeling maakte Mareille (1981) de overstap naar het hongeronderwijs waar zij jonge aankomende professionals begeleidt middels supervisie en trainingen op het gebied van de persoonlijk-professionele ontwikkeling. Naast haar werk in het onderwijs geeft zij sinds 2010 training aan professionals met haar eigen bedrijf. Enkele jaren geleden is het trainen overgegaan in het begeleiden van teams en individuele professionals als zelfstandig begeleidingskundige. 

Het begeleiden van verandertrajecten is wat ik het graag doe. Ik geloof niet in het inzetten van trucjes of een ‘quick fix’. Ik geloof er wel in om in samenwerking een kompas te faciliteren voor een duurzame koers. Met het roer stevig in je eigen handen. Waarbij verandering de tijd krijgt. Verandering van binnenuit.
Ik nodig je uit om te onderzoeken, nieuwe stappen te maken, ik prikkel je en laat je ervarend leren. Zo ontstaat een nieuw of ander perspectief, een scherpe blik, sta je stil bij dat waar het over moet gaan en krijgt verandering de ruimte. Waarbij betrokkenen langdurig gebruik kunnen maken van hun eigen leer- en oplossingsgerichte vermogen.

Toon Snelder MA

Na een aantal jaren als tropisch landbouwkundige te hebben gewerkt in Sri Lanka is hij gaan werken in de verslavingszorg, tbs-zorg en zorg aan sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten.
Toon is arbeidstherapeut, sociotherapeut en leidinggevende geweest en heeft zich zo ontwikkeld tot supervisor, coach en begeleidingskundige. Hij is gericht op eigenaarschap, samenwerken, en het voortdurend blijven onderzoeken en vormgeven van samenwerking.

“Het leven is bewegen voor mij, bewegen van lichaam én van geest.
Ik geef met enorm veel plezier supervisie en coaching aan individuen en aan teams. Veranderen, aanpassen, leren en kijken hoe je dit samen kunt doen en er ook nog uitdaging en plezier aan kunt beleven, is mijn passie.”

Cliënten

Overzicht van organisaties met wie De Nieuwe Kleren van de Wolf werkt en heeft gewerkt:

 • Bouwinvest
  • Management coaching
 • Brancheorganisatie voor kindertherapeuten Netherlands (N.V.K.T)
  • Ontwikkeling organisatie-identiteit
 • COA – Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
  • Actieleren
 • Contour de Twern
  • Workshops netwerkontwikkeling
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Actieleren
  • Normatieve professionaliteit in management team
 • Dimence
  • Individuele coaching en begeleiding
  • Professionaliseringtraject
 • Haagse Hogeschool
  • Professionaliseringstraject
 • HALT
  • Management coaching
 • Hogeschool Rotterdam
  • Curriculum-ontwikkeling
  • Zwermonderzoek
  • Teamcoaching
 • Hogeschool Utrecht
  • Curriculum-ontwikkeling
  • Actieonderzoek
 • Hogeschool van Amsterdam
  • Teamcoaching op zelfsturing
 • Hogeschool Viaa
  • Intervisiebegeleiding
  • Methodiektraining
  • Supervisie
 • Kwadrant Groep
  • Actieleren in de context van zelfsturing (meerdere locaties)
 • Nationale Politie
  • Management coaching
 • Siennax
  • Teamcoaching
 • SPIRIT Amsterdam
  • Management coaching
 • Stichting Kinderpostzegels Nederland
  • Management coaching
 • Raad voor de Kinderbescherming
  • Teamcoaching (gebiedsteams, landelijke directieteam, team werkstroommanagers, supportteam, team administratief ondersteuners en team medewerkers operationele ondersteuning)
  • Organisatiebegeleiding, professionaliseringstraject van hiërarchische aansturing naar zelforganisatie
 • Tactus (forensische) verslavingszorg
  • Teamcoaching (team woonbegeleiders en multidisciplinair behandelteam)
  • Begeleidingskundig onderzoek
  • Managementbegeleiding
  • Intervisiebegeleiding
  • Methodiektraining
  • Professionaliseringstraject
 • Trajectum
  • Managementbegeleiding
  • Teamcoaching
  • Intervisiebegeleiding
 • UWV
  • Teamcoaching artsen
  • Individuele coaching
 • Veluwse Onderwijsgroep
  • Actieleren
 • Yovel
  • Intervisiebegeleiding
 • Zuidwester
  • Managementbegeleiding


Voorwaarden

De Nieuwe Kleren van de Wolf wil bijdragen aan kennis over het Nederlandse bedrijfsleven. De begeleiding van een organisatie levert vaak kennis op die van maatschappelijk belang is. In overleg met u kunnen we een publicatie schrijven om een vraagstuk te belichten die voor meer organisaties speelt. Afhankelijk van uw wensen kunnen we de publicatie anonimiseren en niet traceerbaar maken naar uw organisatie. We houden ons aan de gedragscode voor praktijkgerichtonderzoek opgesteld door Vereniging van Hogescholen.

Algemene Voorwaarden (download)

Privacy statement (download)

Gedragscode Onderzoek