Wie wij zijn

Net als ieder ander is ook elk van de begeleiders uniek. Door ieders eigen kennis en ervaring brengt elk van hen andere perspectieven in, die het gesprek in teams blijven(d) verrijken.

Het team van De Nieuwe Kleren van de Wolf bestaat uit René Brohm, Arno Tazelaar, Bart Leijenhorst, Antonie Zweers, Terrence Letiche, Elvira Nouwens, Paula Visser en Mareille Boor.

Kijk hier voor een overzicht van organisaties met wie De Nieuwe Kleren van de Wolf werkt en heeft gewerkt.

Dr. René Brohm

René Brohm (1971), oprichter van De Nieuwe Kleren van de Wolf, is specialist in actieleren en handelingsonderzoek. Sinds 2001 heeft hij zich toegelegd op organisatiekunde, systeemdenken, sociale psychologie en etnografie.

Na een studie Informatica (1995, cum laude) promoveerde hij in 2005 op een proefschrift die de interactie tussen kennis en organiseren beschreef als een dynamiek tussen verschillende constellaties van kennis en macht.

Als universitair docent, kerndocent en lector heeft hij over een breed scala aan theorie lesgegeven, om steeds terug te komen bij het onderzoeken van sociale processen en organisatiedynamiek.

“Ik combineer diepgaande kennis op het gebied van veranderkunde met een decennialange ervaring in het faciliteren van teamontwikkeling en leren in groepen ten behoeve van duurzame verandering.”

Arno Tazelaar MA

Arno Tazelaar (1970) is iemand die door omwegen in zijn levensloop een rijkdom aan ervaringen heeft opgedaan en hierdoor een creatief denker is geworden. Als sociaal werker en leidinggevende bij een multi-cultureel adviesbureau, bedacht hij nieuwe projecten rondom arbeid, integratie en jeugdhulpverlening, die het verschil maakten voor mens en samenleving. Dit maatschappelijk engagement heeft hij vertaald naar het begeleiden van personeel in zijn werk als trainer en coach. Op het moment werkt Arno als supervisor aan de Hoge School van Arnhem en Nijmegen en als zzp’er.

“Verandering is voor mij geen voorbedacht plan. Ik geloof in de kracht van relaties bij organisatieverandering. Elkaar begrijpen, waardoor er perspectiefwisselingen mogelijk worden. Ik begeleid diagonaal in een organisatie, zodat er gemeenschappelijke taal en doelen worden ontwikkeld. Dit zorgt er vaak voor, dat wat herhaald werd, niet herhaald maar bevrijd wordt.”

Bart Leijenhorst MA

Na een sportopleiding stapte Bart Leijenhorst (1984) over naar sociaal werk: TBS, jeugdgevangenis, GGZ en forensische verslavingszorg. Hij heeft zich ontwikkeld als trainer, zowel op de werkvloer als in het onderwijs. Hij verdiepte zich in methodiek, volgde trainingen als agressie replacement en competentievergroting en ontwikkelde zich als trainer.

Sinds enkele jaren begeleidt Bart teams en professionals en onderzoek met hen de complexe vraagstukken waar zij mee te maken hebben in het vormgeven van samenwerking.
Sinds 2019 is hij aangesloten bij De Nieuwe Kleren van de Wolf.

“De rode draad voor mij in de verschillende begeleidingsvormen is het zoeken naar verantwoordelijkheid, leren en ontwikkelen, het betreden van de complexiteit en het plaatsen van het vraagstuk in zijn context.
In mijn vorm van begeleiden creëer ik een ruimte waarin we anders kunnen zijn met elkaar. Door verschillen de ruimte te geven, ontstaan de overeenkomsten.”

Dr. Antonie Zweers

Antonie onderzoekt wat het inhoudt om van dag tot dag op een betekenisvolle manier samen te werken. De focus ligt daarbij op de menselijke kwaliteiten die we moeten ontwikkelen, om in deze tijd van kunstmatige intelligentie niet overschaduwd te worden door technologie en regelgeving.

In zijn proefschrift (2010) beschrijft hij het leerproces waarmee de mens echt zichzelf wordt en hoe je dit in een organisatie praktisch kunt verwezenlijken, zodat we op een niet dualistische manier in verbinding komen te staan met onszelf, de ander en de natuur.

Momenteel doceert hij Leiderschap aan de MBA en Bedrijfsethiek aan de BA van Tio Business School. Daarvoor was hij onder andere directeur. Hij heeft meerdere boeken over praktische filosofie geschreven.

“Vervulling vinden we niet zozeer door de antwoorden die we geven, maar door de vragen die we onszelf en elkaar durven te stellen.”

Dr. Terrence Letiche

Terrence (1985) is getraind in de visuele kunsten aan de Koninklijke Academy te Den Haag. Daarna heeft hij een MSc Media Technology te Leiden behaald. In 2021 promoveerde hij (“Met zeer veel genoegen”) aan de universiteit Paris-Saclay. Zijn proefschrift omvat een uitgebreide verdediging van kunst-gebaseerdonderzoek en een succesvolle projecttoepassing daarvan.

In zijn interventies voegt hij artistieke creativiteit en innovatie met Organisatorische en individuele ontwikkeling, Via begeleiding en coaching, gekoppeld aan gerelateerde kunstpraktijk zoekt hij naar creatieve manieren om collegiale verbintenissen te versterken om zo de kwaliteit van het werk en de werksituatie te verbeteren.

Terrence is actief als kunstenaar, onderzoeker en adviseur in Xiamen, Berlijn, Parijs, Leicester en Nantes.

Het is mooi om te zien hoe de visuele communicatie van een kunst-gerelateerde benadering toegespitst op werk, beweging en discussie inspireert.

Dr. Elvira Nouwens

Elvira Nouwens (1981) heeft na haar studies Gezondheidswetenschappen en Fysiotherapie ruime ervaring opgedaan als onderzoeker, praktiserend fysiotherapeut en projectleider in de zorg. Sinds het afronden van haar proefschrift op het gebied van implementatie in de huisartsenzorg (2015) is zij werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als docent en supervisor.
In het begeleiden van individuen en teams is zij altijd op zoek naar de speelruimte om leer- en ontwikkelprocessen in beweging te krijgen. Hiervoor maakt zij graag gebruik van creatieve en fysieke werkvormen.

Ik hoop dat we kunnen blijven leren en dat we de ruimte ervaren om te blijven spelen. Dat er niet alleen maar focus is op effectiviteit en efficiëntie, maar dat we de ruimte nemen om na te denken over oplossingsrichtingen voor de lange termijn. Mijn droom is dat we ons in ons werk durven te laten leiden door wat ons hart ons ingeeft

Paula Visser MA

Paula heeft 20 jaar basisonderwijs in haar achterzak, als leidinggevende en leerkracht. De tijd waarin we leven, vraagt om levenslang leren en wendbaar, flexibel en adaptief handelen. Dit vergt veel van teams en individuen. Paula’s managementervaring en kennis over leren en motiveren neemt zij mee om teams te coachen en in beweging te brengen. Zij is hierin een integere, betrouwbare, consciëntieuze en optimistische partner, die analytisch kan denken.

“Mensen, teams en organisaties tot ontwikkeling brengen, vind ik het mooiste dat bestaat. Ik streef ernaar duurzame ontwikkeling in organisaties in gang te zetten. Ontwikkeling die ook doorgaat als ik er niet bij ben.”

Mareille Boor MA

Na 18 jaar ervaring in de jeugdbescherming en het Advies en Meldpunt kindermishandeling maakte Mareille (1981) de overstap naar het hoger onderwijs waar zij jonge aankomende professionals begeleidt middels supervisie en trainingen op het gebied van de persoonlijk-professionele ontwikkeling. Naast haar werk in het onderwijs geeft zij sinds 2010 training aan professionals met haar eigen bedrijf. Enkele jaren geleden is het trainen overgegaan in het begeleiden van teams en individuele professionals als zelfstandig begeleidingskundige. 

Ik geloof niet in het inzetten van trucjes of een ‘quick fix’. Ik geloof er wel in om samenwerking als een kompas te fungeren voor een duurzame koers. Met het roer stevig in je eigen handen. Waarbij verandering de tijd krijgt. Verandering van binnenuit.

Cliënten

Overzicht van organisaties met wie De Nieuwe Kleren van de Wolf werkt en heeft gewerkt:

 • Bouwinvest
  • Management coaching
 • Brancheorganisatie voor kindertherapeuten Netherlands (N.V.K.T)
  • Ontwikkeling organisatie-identiteit
 • COA – Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
  • Actieleren
 • Contour de Twern
  • Workshops netwerkontwikkeling
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Actieleren
  • Normatieve professionaliteit in management team
 • Dimence
  • Individuele coaching en begeleiding
  • Professionaliseringtraject
 • Gemeente Lelystad
  • Teamcoaching
  • Conflictbemiddeling
  • Organisatieontwikkeling
 • Haagse Hogeschool
  • Professionaliseringstraject
 • HALT
  • Management coaching
 • Herman Brood Academie
  • Teamontwikkeling
  • Organisatieverandering
 • Hogeschool Rotterdam
  • Curriculum-ontwikkeling
  • Zwermonderzoek
  • Teamcoaching
  • Professionele Samenwerking
 • Hogeschool Utrecht
  • Curriculum-ontwikkeling
  • Actieonderzoek
 • Hogeschool van Amsterdam
  • Teamcoaching op zelfsturing
 • Hogeschool Viaa
  • Intervisiebegeleiding
  • Methodiektraining
  • Supervisie
 • Kwadrant Groep
  • Actieleren in de context van zelfsturing (meerdere locaties)
 • Nationale Politie
  • Management coaching
 • Siennax
  • Teamcoaching
 • SPIRIT Amsterdam
  • Management coaching
 • Stichting Kinderpostzegels Nederland
  • Management coaching
 • Raad voor de Kinderbescherming
  • Teamcoaching (gebiedsteams, landelijke directieteam, team werkstroommanagers, supportteam, team administratief ondersteuners en team medewerkers operationele ondersteuning)
  • Organisatiebegeleiding, professionaliseringstraject van hiërarchische aansturing naar zelforganisatie
 • Tactus (forensische) verslavingszorg
  • Teamcoaching (team woonbegeleiders en multidisciplinair behandelteam)
  • Begeleidingskundig onderzoek
  • Managementbegeleiding
  • Intervisiebegeleiding
  • Methodiektraining
  • Professionaliseringstraject
 • Trajectum
  • Managementbegeleiding
  • Teamcoaching
  • Intervisiebegeleiding
  • Conflictbemiddeling
 • UWV
  • Teamcoaching artsen
  • Individuele coaching
 • Veluwse Onderwijsgroep
  • Actieleren
 • Yovel
  • Intervisiebegeleiding
 • Zuidwester
  • Managementbegeleiding


Voorwaarden

De Nieuwe Kleren van de Wolf wil bijdragen aan kennis over het Nederlandse bedrijfsleven. De begeleiding van een organisatie levert vaak kennis op die van maatschappelijk belang is. In overleg met u kunnen we een publicatie schrijven om een vraagstuk te belichten die voor meer organisaties speelt. Afhankelijk van uw wensen kunnen we de publicatie anonimiseren en niet traceerbaar maken naar uw organisatie. We houden ons aan de gedragscode voor praktijkgerichtonderzoek opgesteld door Vereniging van Hogescholen.

Algemene Voorwaarden (download)

Privacy statement (download)

Gedragscode Onderzoek